Dolegliwości bólowych kręgosłupa doznaje w ciągu swego życia około 65-80% ludności z krajów uprzemysłowionych. Okazuje się, że około 10% przypadków chorych z objawami ostrego bólu kręgosłupa nie wyzbywa się go i przechodzi on w stan przewlekły.


Ćwiczenia w ułożeniu na plecach

Ćwiczenia w klęku podpartym

Ćwiczenia w ułożeniu na boku

Należy pamiętać

Lepiej zapobiegać!


Ćwiczenia opracował:
dr n med. Marek Krasuski
Specjalista Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Specjalista Rehabilitacji Medycznej